مناسبت ها

دبستان پسرانه غیر دولتی مفید

 سال تاسیس : ۱۳۷۵

ناحیه: سه کرج

مقطع: پیش دبستان و دبستان غیردولتی مفید

افتخارات همکاران: رتبه های برتر معلم نمونه استان و کشوری 

خانم شیرین هاشمی 

رتبه های برتر در تهیه تولید محتوا در فضای مجازی خانم ها معصومه کیهانی _ مهدی زاده

 افتخارات مدرسه : کاربردی کردن آموزش و بکارگیری آن در زندگی روزمره و پرورش مهارتهای زندگی

ادامه ...
دبستان پسرانه  غیر دولتی مفید

مقالات

علاوه بر این، اضطراب و استرس به مرور زمان، می تواند مشکلات جسمی برای دانش آموزان مضطرب به بار بیاورد. از آنجایی که این نوع اضطراب و استرس عمدی...

بیشتر